;

Mô tả tài liệu : Đề án Mô hình quỹ tín thác đầu tư bất động sản và bài học từ các nước phát triển

Bất động sản là một lĩnh vực đòi hỏi phải có nguồn vốn trung và dài hạn vững mạnh, một kế hoạc tài chính ổn định, Song hiện nay tình trạng thiếu vốn luôn là vấn đề khiến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này phải trăn trở. Các kênh cấp vốn cho doanh nghiệp bất động sản và thị trường bất động sản bao gồm: kênh tín dụng từ các ngân hàng thương mại, kênh thông qua hệ thống thế chấp và tái thế chấp trong hệ thống ngân hàng, kênh tiết kiệm bất động sản, kênh thông qua trái phiếu, cổ phiếu bất động sản, kênh thông qua các quỹ đầu tư, kênh đầu tư từ các nhà đầu tư tiềm năng, kênh đầu tư từ nước ngoài. Hiện tại nguồn vốn có tính quyết định và giữ vai trò lớn nhất cung cấp cho thị trường bất động sản vẫn là ngân hàng, tuy nhiên nguồn vốn quan trọng này lại chưa đáp ứng được cho tốc độ phát triển nhanh của thị trường bất động sản hiện nay. Trong khi đó có rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ muốn tham gia vào thị trường bất động sản song lại không đủ tài chính để mua trọn vẹn một sản phẩm, mặt khác các nhà đầu tư cũng e ngại tính thanh khoản kém trong kinh doanh bất động sản. Một trong những giải pháp tích cực để giải quyết bài toán về vốn cho thị trường bất động sản là phải tìm ra cơ những cơ chế, công cụ huy động vốn hữu hiệu có thể kết nối thị trường bất động sản với những nguồn vốn đó, và một trong những giải pháp khơi thông nguồn vốn cho thị trường bất động sản là quỹ tín thác đầu tư bất động sản – một mô hình đang vận hành rất thành công ở một số quốc gia phát triển. Mô hình quỹ tín thác đầu tư bất động sản đã được áp dụng thành công tại nhiều thị trường bất động sản trên thế giới như Mỹ, Anh, Nhật, Singapore nhưng tạiViệt Nam vẫn còn rất mới lạ. Vì vậy em chọn đề án môn học là “Mô hình quỹ tín thác đầu tư bất động sản và bài học từ các nước phát triển”. Kết cấu của đề án là: Ngoài phần mở bài và kết luận thì đề án gồm ba chương: Chương 1: Tổng quan về quỹ tín thác đầu tư bất động sản Chương 2: Bài học kinh nghiệm từ quá trình xây dựng và phát triển quỹ tín thác đầu tư bất động sản ở các nước Chương 3: Khả năng hình thành quỹ tín thác bất động sản tại Việt Nam

Có thể bạn quan tâm !

 1. Báo cáo ngành bất động sản tháng 03/201511/30/2019 1:37:29 PM

  Ngành Bất động sản thế giới Thị trường BĐS Mỹ gắn kết chặt chẽ với nền kinh tế Mỹ, trong khi tăng trưởng GDP Mỹ lại tương quan chặt chẽ với tăng trưởng GDP thế giới nên bước đi của thị trường BĐS thế giới nhìn chung cũng là sự phản ánh bước đi của thị trường BĐS Mỹ. Thị trường BĐS Mỹ đang đi vào ...

 2. Đề tài Nâng cao công tác quản lý trong giai đoạn bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai11/30/2019 1:37:29 PM

  Hiện nay một trong những nguyên nhân gây chậm trến tiến độ, tăng chi phí trong quá trình đầu tư xây dựng là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đây là công tác phức tập, liên quan đến nhiều vấn đề. Đặc biệt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhu cầu về đầu tư xây dựng cao, những dự án liên quan đến ...

 3. Bài tập lớn Định giá bất động sản11/30/2019 1:37:30 PM

  Ngày 30/11/2013, Công ty CP Đầu Tư và Thẩm định giá Việt Nam nhận được yêu cầu và kí kết hợp đồng của khách hàng là Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Viễn Thông và In Bưu Điện về việc thẩm định Giá trị quyền sử dụng đất và công trình trên đất Tại số 209 Khuất Duy Tiến , thành phố Hà Nội với mục đích làm cơ sở ...

 4. Đề tài Hoàn thiện qui trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở KKT Dung Quất, Quảng Ngãi11/30/2019 1:37:30 PM

  Ở các nước đang phát triển, tỉ lệ dân cư bị di dời liên quan đến các chương trình phát triển ngày càng cao do nhu cầu về cơ sở hạ tầng tăng nhanh do các dự án (DA) phát triển và mật độ dân cư tăng đáng kể. Các chương trình tái định cư (TĐC) bắt buộc phải di dời toàn bộ dân cư đến khu vực TĐC mới, ...

 5. Đề tài Kế hoạch phát triển kinh doanh bất động sản11/30/2019 1:37:31 PM

  Kinh doanh bất ñộng sản là việc bỏvốn ñầu tưtạo lập, mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất ñộng sản ñểbán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhằm mục ñích sinh lợi (Luật kinh doanh bất ñộng sản số63/2006/QH11 ngày 29/06/2006). Dựán kinh doanh bất ñộng sản ñược trong phâ ...