;

Mô tả tài liệu : Luận văn Chiến lược kinh doanh cho công ty điện thoại Đông TP giai đoạn 2004-2010

I.1 Lý do hình thành đề tài: Trong những năm gần đây Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn từ tiến trình cải cách, chuyển đổi cơ .cấu từ nền kinh tế kế hoạch hóa sang nền kinh tế thị trường có định hướng.Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là thị trường năng động, trung tâm kinh tế, giao dịch lớn nhất của đất nước thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài, nhịp độ phát triển của các ngành luôn ở mức cao. Vì vậy việc đảm bảo yêu cầu thông tin liên lạc đầy đủ và thông suốt là tối quan trọng. Ngành Viễn Thông là một trong những ngành then chốt gắn liền với sự phát triển cơ sở hạ tầng của đất nước, đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong những năm vừa qua Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin con người đã sáng tạo, khai thác ra nhiều hình thức ứng dụng hết sức đa dạng như: điện thoại, nhắn tin, fax, email, internet cho đến nay điện thoại vẫn là phương tiện thông dụng nhất trong hoạt động kinh tế xã hội. Để phục vụ cho nhu cầu thông tin liên lạc ngày nay, bên cạnh các mạng thông tin cố định như mạng máy tính, mạng điện thoại cố định còn có các mạng thông tin di động như: nhắn tin, điện thoại di động., Trong bối cảnh đó, tại Tp.HCM mạng điện thoại hữu tuyến đã được hình thành và phát triển mạnh lĩnh vực bưu chính viễn thông đang từng bước hạn chế sự độc quyền, mở rộng cạnh tranh nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn, hiện nay cuộc cạnh tranh đang diễn ra rất gay gắt giữa các Công ty kinh doanh khai thác viễn thông như Cty Viễn thông quân đội Viettel, SaigonPostel và sắp tới sự ra đời của công ty viễn thông điện lực. Công ty Điện thoại Đông TP tên viết tắt là EHTC (East Ho Chi Minh city Telephone Company) chính thức hoạt động từ ngày 01/01/2003, Công ty Điện Thoại Đông TP được tách ra từ Công ty Điện thoại TP là một công ty trực thuộc Bưu Điện TpHCM chuyên các dịch vụ về viễn thông tại khu vực phía đông của thành phố Hồ Chí Minh gồm các quận 01, 03, 04, một phần quận Phú Nhuận, Bình Thạnh,huyện Nhà Bè, Cần Giờ trụ sở đặt tại 270B Lý Thường Kiệt quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh. I.2 Mục tiêu của đề tài Phân tích và nghiên cứu tình hình hoạt động của Công ty điện Thoại Đông TP Xây dựng các chiến lược kinh doanh thích hợp cho công ty Điện thoại Đông TP từ năm 2004 đến năm 2010. Qua đó giúp Ban Giám Đốc công ty Điện Thoại Đông TP xác định hướng đi đúng và phát triển tốt đến năm 2010 cũng như những năm sau đó . I.3 Phạm vi nghiên cứu Luận văn này thuộc loại đề tài nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty Điện Thọai Đông TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2004 – 2010 I.4 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện đề tài là: Thu thập, hệ thống hóa, phân tích và tổng hợp các dữ liệu thông tin liên quan tới môi trường sản xuất và kinh doanh của công ty từ đó xây dựng chiến lược cho công ty.

Có thể bạn quan tâm !

  1. Luận văn Xây dựng tiến trình dạy học các thuyết về ánh sáng (Vật lí 12 nâng cao) theo hướng phát triển năng lực tư duy cho học sinh11/30/2019 11:00:23 AM

    Chúng ta đang sống ở thế kỉ XXI, thế kỷ của tri thức khoa học và công nghệ cao. Điều đó đòi hỏi nền giáo dục nƣớc ta phải đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện. Nghị quyết BCH Trung ƣơng Đảng khoá VIII đã chỉ rõ: “Mục tiêu của giáo dục đào tạo là đào tạo ra những con ngƣời có đủ phẩm chất, năng l ...

  2. Luận án Các tỉnh ủy ở Tây Nguyên lãnh đạo công tác dân vận giai đoạn hiện nay11/30/2019 11:00:24 AM

    Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, tất cả vì lợi ích của nhân dân. Nhân dân là người sáng tạo ra của cải vật chất và những giá trị văn hóa, tinh thần, nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển xã hội. Nhân dân là lực lượng cơ bản củ ...

  3. Luận án Central highlands provincial party committees leading public stimulation in the current period11/30/2019 11:00:24 AM

    1.The necessity of the thesis Marxism-Leninism and Ho Chi Minh’s beliefs affirm that: Revolution is the cause of the people, all for the benefit of the people. The people are the creators of material goods and cultural and spiritual values, the decisive factor for the existence and social develo ...

  4. Luận án Công tác dân vận của đảng bộ liên khu Việt bắc từ tháng 10 - 1949 đến tháng 7 - 195411/30/2019 11:00:24 AM

    Ngay từ những ngày đầu cách mạng, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định công tác vận động quần chúng là một nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của cách mạng. Đường lối và quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác dân vận là một thành công quan trọng, qu ...

  5. Luận án Bảo đảm quyền của bị cáo trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của tòa án nhân dân cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay11/30/2019 11:00:24 AM

    Hiến pháp năm 2013 khẳng định các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. Trong hệ thống các cơ quan tư pháp, Tòa án nhân dân (TAND) có vị trí trung tâm và xét xử được coi là hoạt động t ...