;

Mô tả tài liệu : Luận văn Một số biện pháp hoàn thiện chiến lược phân phối của trung tâm thông tin di động khu vực II

Thị trường thông tin di động hiện nay phát triển rất nhanh, sự tăng trưởng cao về mặt thuê bao và doanh thu trong lĩnh vực này đòi hỏi doanh nghiệp phải nắm bắt ngay thời cơ để chiếm lĩnh thị phần trong thị trường đầy tiềm năng này. Trong gần 10 năm hình thành và phát triển, Trung tâm TTDĐ KV II đã có những bước đi rất vững chắc trong thị trường thông tin di động với tốc độ tăng trưởng doanh thu và thuê bao rất cao, tỷ trọng thuê bao và doanh thu luôn chiếm trên 70% tỷ trọng toàn công ty, tuy nhiên do sự xuất hiện của nhiều đối thủ cạnh tranh, đồng thời nhu cầu của thị trường ngày càng tăng đòi hỏi Trung tâm TTDĐ KV II phải có biện pháp để tổ chức, hoàn thiện lại hệ thống phân phối của mình nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và sự phát triển của Trung tâm II trong tình hình mới. Trước tình hình như vậy, luận văn đã tiến hành phân tích tổng quan về hệ thống phân phối hiện nay của Trung tâm TTDĐ KV II, nhận định các điểm yếu, điểm mạnh của hệ thống phân phối trên các khía cạnh và đề xuất các biện pháp để hoàn thiện chiến lược phân phối tại Trung tâm TTDĐ KV II. Trong thực tiễn, đề tài này cũng hy vọng đóng góp phần công sức nhỏ bé đối với Trung tâm TTDĐ KV II trong việc nhìn nhận thực trạng tổ chức lại các kênh phân phối cho phù hợp với điều kiện thị trường nhằm đảm bảo cho sự phát triển và tăng trưởng, đồng thời cạnh tranh thắng lợi trong giai đoạn mới. Việc nghiên cứu đề tài chỉ giới hạn trong phạm vi Trung tâm TTDĐ KV II và chỉ trên thị trường phía Nam, thời gian nghiên cứu, tìm hiểu và thâm nhập thực tế kênh phân phối , nguồn tài liệu thu thậpđể tham khảo chưa nhiều. Đồng thời khả năng của người thực hiện còn những hạnchế nên chắc chắn nội dung luận án chưa phải là hoàn toàn là đầy đủ. Tuy vậy những vấn đề đặt ra trong luận văn là những vấn đề cơ bản, thiết thực và khả thi trên cơ sở phân tích tình hình nội tại và các nhân tố ảnh hưởng đến kênh phân phối của Trung tâm TTDĐ KV II.

Có thể bạn quan tâm !

 1. Luận văn Xây dựng tiến trình dạy học các thuyết về ánh sáng (Vật lí 12 nâng cao) theo hướng phát triển năng lực tư duy cho học sinh11/30/2019 11:00:23 AM

  Chúng ta đang sống ở thế kỉ XXI, thế kỷ của tri thức khoa học và công nghệ cao. Điều đó đòi hỏi nền giáo dục nƣớc ta phải đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện. Nghị quyết BCH Trung ƣơng Đảng khoá VIII đã chỉ rõ: “Mục tiêu của giáo dục đào tạo là đào tạo ra những con ngƣời có đủ phẩm chất, năng l ...

 2. Luận án Các tỉnh ủy ở Tây Nguyên lãnh đạo công tác dân vận giai đoạn hiện nay11/30/2019 11:00:24 AM

  Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, tất cả vì lợi ích của nhân dân. Nhân dân là người sáng tạo ra của cải vật chất và những giá trị văn hóa, tinh thần, nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển xã hội. Nhân dân là lực lượng cơ bản củ ...

 3. Luận án Central highlands provincial party committees leading public stimulation in the current period11/30/2019 11:00:24 AM

  1.The necessity of the thesis Marxism-Leninism and Ho Chi Minh’s beliefs affirm that: Revolution is the cause of the people, all for the benefit of the people. The people are the creators of material goods and cultural and spiritual values, the decisive factor for the existence and social develo ...

 4. Luận án Công tác dân vận của đảng bộ liên khu Việt bắc từ tháng 10 - 1949 đến tháng 7 - 195411/30/2019 11:00:24 AM

  Ngay từ những ngày đầu cách mạng, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định công tác vận động quần chúng là một nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của cách mạng. Đường lối và quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác dân vận là một thành công quan trọng, qu ...

 5. Luận án Bảo đảm quyền của bị cáo trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của tòa án nhân dân cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay11/30/2019 11:00:24 AM

  Hiến pháp năm 2013 khẳng định các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. Trong hệ thống các cơ quan tư pháp, Tòa án nhân dân (TAND) có vị trí trung tâm và xét xử được coi là hoạt động t ...