;

Mô tả tài liệu : Nội dung công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn Việt Nam, thực trạng và giải pháp trong nông nghiệp nông thôn của nước ta hiện nay

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: NỘI DUNG CNH – HĐH NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VN2 1.Khái niệm CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn Việt Nam2 2.Nội dung của CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn Việt Nam2 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY10 1.Hiện trạng nông thôn Việt Nam bước vào CNH – HĐH:. 10 2.Thực trạng về nông nghiệp nông thôn Việt Nam hiện nay. 10 2.1.Thành tựu:. 10 2.2.Các vấn đề tồn tại:. 22 Nguyên nhân của các vấn đề tồn tại:27 I.Các giải pháp:31 Giải pháp về khoa học công nghệ:. 31 Giải pháp về nguồn nhân lực:. 33 Giải pháp về cơ sở hạ tầng:. 34 2.3.Giải pháp tổ chức sản xuất và kinh doanh. 35 2.4.Giải pháp về chính sách. 37 3.Tăng cường hợp tác quốc tế. 42 4.Nâng cao năng lực lãnh dạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự tham gia của các đoàn thể chính trị - xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp-phát triển nông thôn (45 TRANG) . 42

Có thể bạn quan tâm !

 1. Đề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, cách mạng giải phóng dân tộc11/30/2019 9:36:16 AM

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về các vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam đồng thời nó vừa là sự kết tinh giữa tinh hoa văn hóa dân tộc và trí tuệ thời đại, vừa thể hiện được tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo của Người trong việc vận dụng những nguyên lý của c ...

 2. Đề tài Triết học phật giáo và ảnh hưởng tư tưởng của nó tới đời sống tâm lý con người Việt Nam11/30/2019 9:36:16 AM

  Đạo Phật là một trong những học thuyết Triết học - tôn giáo lớn nhất trên thế giới, tồn tại rất lâu đời. Hệ thống giáo lý của nó rất đồ sộ và số lượng phật tử đông đảo được phân bố rộng khắp. Đạo phật được truyền bá vào nước ta khoảng thế kỷ II sau Công nguyên và đã nhanh chóng trở thành một tôn giá ...

 3. Quản ly hoạt đông giao duc ở buổi thứ hai tại các trường tiểu học quận Thanh Khê, thành phô Đà Nẵng11/30/2019 9:36:16 AM

  Bước sang thế kỉ XXI, trong xu thế toàn cầu hóa, cuộc cách mạng khoa học công nghệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ làm cơ sở cho sự phát triển của nền kinh tế tri thức. Điều này đòi hỏi các quốc gia muốn phát triển bền vững phải quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao mới đáp ứng đư ...

 4. Luận văn Biện pháp quản lý công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên đại học Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay11/30/2019 9:36:16 AM

  SV là tầng lớp xã hội trẻ tuổi đang trong quá trình học tập và rèn luyện, họ chưa có điều kiện và khả năng để có những tư tưởng, quan niệm, quan điểm về các hiện tượng pháp luật trong đời sống, cũng như kỹ năng vận dụng pháp luật vào cuộc sống. Hiểu và vận dụng pháp luật vào đời sống thực tế là ...

 5. Luận văn Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại trường THPT Ngũ ành Sơn thành phố Đà Nẵng11/30/2019 9:36:17 AM

  Giáo dục hướng nghiệp là một bộ phận của giáo dục phổ thông. Hoạt động giáo dục hướng nghiệp được chính thức đưa vào chương trình và kế hoạch giáo dục phổ thông nhằm giúp cho học sinh biết cách chọn nghề phù hợp với hứng thú, năng lực của bản thân, đồng thời phù hợp với nhu cầu nhân lực và yêu c ...