;

Mô tả tài liệu : Tiểu luận Phát triển các loại thị trường ở Việt Nam

Việt Nam là một quốc gia nhỏbé và còn non trẻthuộc vùng Đông Nam Châu Á, một dân tộc anh hùng với bao phen vào sinh ra tử đểbảo vệnền độc lập của dân tộc, và nay cũng đang chứng minh với toàn thếgiới họcũn là một dân tộc anh hùng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Từ đại hội VI, VII, VIII đến đại hội IX của Đảng nhiều tưduy nhận thức mới đã được rút ra và trởthành các quan điểm mới . Đảng ta đã khẳng định “đổi mới nền kinh tếkếhoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tếthịtrường định hướng xã hội chủnghĩa “ ởViệt Nam là hoàn toàn đúng đắn và cấp thiết. Đểphát triển nền kinh tếthịtrường theo đúng nghĩa của nó ta cần xây dựng và phát triển đồng bộtất cảcác loại thịtrường, những loại thịtrường còn đang hết sức mới mẻ ởViệt Nam. Việc hình thành đồng bộ các loại thịtrường là một yêu cầu khách quan của nền kinh tếthịtrường định hướng xã hội chủnghĩa “có thểví cơthểsống phải có đầy đủcác bộphận của cơthể“. Tuy nhiên trong cơthểsống mọi bộphận không thểcùng một lúc được hình thành và phát triển nhưcơthể đã trưởng thành. Nền kinh tếcũng vậy, đểcó thểvận hành được thì phải nhen nhóm ấp ủhình thành và phát triển dần từng bước. Nghịquyết đại hội Đảng IX đã khẳng định : “ thúc đẩy sựhình thành phát triển và từng bước hoàn thiện các loại thịtrường theo định hướng xã hội chủnghĩa, đặc biệt là những thịtrường còn sơkhai như: thịtrường lao động, thịtrường chứng khoán, thịtrường vốn, thịtrường khoa học công nghệ”. Theo mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơbản trởthành một nước công nghiệp, đảm bảo dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Việc nghiên cứu và định hình phát triển các loại thịtrường ởnước ta đã được rất nhiều viện nghiên cứu kinh tếquốc gia nghiên cứu. Việc phân tích những vấn đềlí luận và thực trạng việc phát triển các loại thịtrường ởViệt Nam được phân tích sau đây tuy không đạt được tính khái quát cao, nhưng 3 mong rằng nó sẽgóp một tiếng nói cho công cuộc phát triển kinh tếnước ta hôm nay.

Có thể bạn quan tâm !

 1. Đề tài Tình hình triển khai thực hiện thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam11/30/2019 2:12:42 PM

  Thuế là nguồn thu ổn định của Nhà nước, là công cụ phân phối thu nhập quốc dân, thực hiện điều tiết vĩ mô nền kinh tế và là công cụ bảo vệ kinh tế trong nước, cạnh tranh với nước ngoài. Từ năm 1999 trở về trước, chúng ta đã sử dụng thành công cơ chế thuế cũ, tuy nhiên trong tình hình mới , do xu ...

 2. Đề tài Phân tích Báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm11/30/2019 2:12:42 PM

  Lịch sử hình thành: • Tiền thân của công ty dược Imexpharm là XN Liên hiệp dược Đồng Tháp, trực thuộc sở y tế Đồng Tháp. Tháng 11/1992 XN liên hiệp dược Đồng Tháp được đổi tên thành Công ty dược phẩm Đồng Tháp, Trực thuộc UBND Đồng Tháp. • Tháng 11/1999 Công ty dược phẩm Đồng Tháp đổi tên thành Cô ...

 3. Luận văn Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ phần công nghệ và thương mại 3C11/30/2019 2:12:43 PM

  Chúng ta biết rằng thuế là nguồn thu rất quan trọng , nó chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng thu ngân sách của Nhà nước ( khoảng 70% - 80 % ) . Ngày nay với xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới , hội nhập kinh tế quốc tế với kinh tế khu vực là một vấn đề bức thiết mang tính tất yếu khách quan đối vớ ...

 4. Đề tài Phân tích chỉ tiêu tài chính và phi tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long11/30/2019 2:12:43 PM

  Phần I. Phân tích chỉ tiêu phi tài chính của công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long 1. Giới thiệu chung về công ty 1.1 Năng lực pháp lý • Tên pháp định: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long • Tên quốc tế: Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Corporation • Viết tắt: PHARIMEXCO

 5. Đề tài Tìm hiểu về ngân hàng thế giới11/30/2019 2:12:43 PM

  (Bản scan) Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, nền kinh tế thế giới bị tàn phá hết sức nặng nề, đặc biệt là ở các nước tham chiến Châu Âu. Trước sự kiệt quệ đó, nhằm khôi phục, vực dậy nền kinh tế Châu Âu và tạo ảnh hưởng về nhiều mặt tại đây Hoa Kỳ đã đề xuất một giải pháp lên hội đồng bảo an li ...