;

Mô tả tài liệu : Tìm hiểu Phân bón vi sinh

Đề tài: Tìm hiểu Phân bón vi sinh (26 trang) MỤC LỤC I. PHÂN BÓN VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP II. PHÂN BÓN VI SINH VẬT 1- Khái niệm phân vi sinh 2. Các vi sinh vật dùng làm phân vi sinh 3. Cách chế biến phân vi sinh III. MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN VI SINH VẬT CHỦ YẾU VÀ TÁC DỤNG CỦA CHÚNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP 1. Phân bón vi sinh vật cố định nitơ 2. Phân bón vi sinh vật phân giải hợp chất photpho khó tan 3. Phân bón vi sinh vật phân giải xenluloza 4. Phân vi sinh vật chức năng IV. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU LỰC CỦA PHÂN VI SINH VẬT 1. Thuốc diệt nấm, trừ sâu 2. Các dinh dưỡng khoáng 3. Độ chua của đất (pH đất) 4. Nhiệt độ 5. Độ ẩm đất 6. Phèn, mặn 7. Vi khuẩn cạnh tranh V. PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG PHÂN BÓN VI SINH VẬT 1. Chế phẩm vi sinh vật 2. Phân hữu cơ vi sinh vật 3. Một số điểm cần chú ý khi sử dụng phân vi sinh vật VI. YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI PHÂN BÓN VI SINH VẬT VII. SẢN XUẤT PHÂN BÓN VI SINH VẬT Ở VIỆT NAM 1. Các công ty mía đường 2. Các doanh nghiệp sản xuất khác 3. Các cơ sở nghiên cứu triển khai VIII. KẾT LUẬN

Có thể bạn quan tâm !

 1. Luận án Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc lồng ghép các dịch vụ hệ sinh thái vào công tác quản lý và bảo tồn đất ngập nước ở Việt Nam12/1/2019 2:59:45 AM

  1. Các dịch vụ HST của ĐNN bao gồm dịch vụ cung cấp (thức ăn, nước ngọt, sợi và nhiên liệu, v.v.), dịch vụ điều tiết (điều tiết khí hậu, làm sạch và xử lý ô nhiễm), dịch vụ văn hóa (giải trí, thẩm mỹ, giáo dục, v.v.) và dịch vụ hỗ trợ (chu trình dinh dưỡng, hình thành đất, v.v Dịch vụ HST có thể ...

 2. Luận văn Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nước thải chế biến surimi đến quá trình làm sạch sinh học và đề xuất biện pháp kiểm soát ô nhiễm12/1/2019 2:59:46 AM

  Nước thải các nhà máy đổ về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN với lưu lượng (1000 – 6000 m3/ng.đ) cũng như nồng độ (BOD 1000 – 3200 mg/L, trung bình 2450 mg/L; COD 1800 – 5000 mg/L, trung bình 3950 mg/L; TSS 1000 – 3500 mg/L, trung bình 2130 mg/L; Nitơ tổng 250 – 600 mg/L) vượt rất nhiều dẫ ...

 3. Luận văn Đánh giá hiện trạng, nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu suất xử lý nước cấp vào mùa lũ tại nhà máy nước Ái Nghĩa12/1/2019 2:59:46 AM

  Qua quá trình điều tra thu thập số liệu tổng hợp, đánh giá nghiên cứu về dây chuyền công nghệ và quy trình vận hành nhà máy nước Ái Nghĩa ( nay là nhà máy nước Đại Lộc), nghiên cứu đề xuất nâng cao khả năng xử lý nước của nhà máy thông qua có quy tình kiểm tra thông số chất lượng nước và thí ngh ...

 4. Luận văn Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nước thải khu công nghiệp điện nam - Điện ngọc, tỉnh Quảng Nam12/1/2019 2:59:46 AM

  Như vậy, Kết quả mô hình sinh hóa hiếu khi liên tục đối với NT sau lắng 1 có sử dụng hóa chất keo tụ với nồng độ bùn X= 2,5g/l, thời gian nước lưu tương ứng làHRT=5h, tỷ lệ F/M = 0.28-0.3 gBOD5/g bùn.ngđ. và NT không sử dụng hóa chất với X= 2.5g/l, HRT = 6h, tỷ lệ F/M = 0.3 -0.34 gBOD5/g bùn.ngđ ...

 5. Ứng dụng mô hình mike 11 đánh giá phạm vi và mức độ xâm nhập mặn tại sông cửa láp tỉnh Bà rịa - Vũng tàu12/1/2019 2:59:47 AM

  Cho tới nay, vẫn chưa có nhiều nghiên cứu tính toán mô phỏng quá trình xâm nhập mặn sông Cửa Lấp nói riêng và khu vực BRVT nói chung, đặc biệt trong thời gian gần đây khi biến đổi khí hậu ngày càng tác động mạnh mẽ đến đời sống sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội. Vì thế cần ứng dụng mô hình ...